Kontakt TDPAdres:

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa


Nasze telefony:

tel.: (+48) 22 698 83 95,
tel.: (+48) 22 412 05 30,

fax: (+48) 22 698 73 21

 

 

Imię i Nazwisko:(*)
Wpisz Imię i Nazwisko

Adres e-mail:(*)
Nieprawidłowe dane

Wiadomość:(*)
Wypełnij pole.

Potwierdź weryfikację
Invalid Input

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login