"Nec temere, nec timide" – Bez zuchwałości, ale i bez lęku.
 
Szanowni Państwo!
 
Od wielu, wielu lat zajmuję się zawodowo prawem podatkowym. Moja praca – doradcy podatkowego, pozwala mi nie tylko toczyć teoretyczne rozważania o podatkach, ale też i zbierać doświadczenia. Spotykam więc przedsiębiorców, pracowników aparatu skarbowego, prawników zajmujących się podatkami, innych doradców podatkowych, księgowe i księgowych a także zwyczajnych obywateli.
Pośród wielu sfer życia, problemów bliższych lub dalszych, łączy nas wszystkich wielka, tajemnicza, nieogarnięta, nielogiczna ale groźna: sfera podatków. 
Za sprawą moich klientów poznaję okoliczności ich pracy i życia, niekiedy bardzo intymne. Okoliczności te związane są z podatkami. Niekiedy tylko wskazuję jak należy obliczyć podatki, najczęściej jednak muszę określić sposoby opodatkowania zdarzeń i zjawisk, wykryć zagrożenia i rozstrzygnąć wątpliwości. W imieniu klientów występuję w urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej a także w toku egzekucji administracyjnej. Sprawy są i proste i skomplikowane. Bardzo często kieruję sprawy do sądów administracyjnych. 
W ciągu tych wielu, wielu lat działałem przed tak wielką ilością urzędników i w tak wielu sprawach występowałem w sądach, że czując to brzemię odpowiedzialności i doświadczenia postanowiłem podzielić się z obywatelami moimi uwagami i niekiedy wiedzą, niekiedy komentarzami a niekiedy wewnętrznymi emocjami związanymi z podatkami, rolą i charakterem urzędów i urzędników, sposobem oceny przez sądy.
Pisząc moje komentarze kieruję się łacińską sentencją, będącą mottem: "Nec temere, nec timide".
 
Tych, którzy zechcą dodać coś od siebie proszę o uwagi wyłącznie drogą elektroniczną na adres: tdp@tdp.pl
 
Dariusz Knoff – doradca podatkowy
 

Animus aeger semper errat – Chory umysł zawsze błądzi …

 Właściwie rok się już nam kończy. Minister Finansów jak zwykle zapowiada zmiany w podatkach. W podatku VAT od przyszłego (2014 roku) ma być prawdziwa rewolucja, w podatkach dochodowych też ma być interesująco, spółki osobowe nie będą wykorzystywane … 

Czytaj więcej...

Nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat - Tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi ….

 W Polsce utarło się, że na rozwiązaniach podatkowych zna się wyłącznie minister finansów, a jeśli nie On osobiście to z pewnością jego współpracownicy.

Czytaj więcej...

A fructibus eorum cognoscetis eos – Po ich owocach ich poznacie.

 Od wczoraj wszystkie serwisy internetowe, jak też telewizyjne i radiowe podają, iż rząd najjaśniejszej Rzeczypospolitej zdecydował, podstawowa stawka VAT pozostanie w wysokości 23%. Oczywiście jest to decyzja Rządu, która z uwagi na projekt ustawy musi jeszcze przebyć drogę legislacyjną poprzez Parlament.

Czytaj więcej...

Iustitia civitatis fundamentum - Sprawiedliwość jest fundamentem państwa

  Jak już wspominałem, podatek VAT stanowi narzędzie służące rządzącym do kształtowania wpływów do budżetu. Dlatego, pomimo patologicznego charakteru, podatek VAT jest bardzo lubianym rozwiązaniem fiskalnym. Lubianym przez rządzących...

Czytaj więcej...

Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie...

 Jeszcze nieco historii. Historii VAT w Polsce.

Czytaj więcej...

Podatek VAT - kilka refleksji...

Jak już zacząłem komentować podatek VAT to „pociągnę” ten temat dłużej.

Czytaj więcej...

Krótka historia podatku VAT

W lipcu 1993r. wprowadzono w Polsce podatek od towarów i usług zwany dla niepoznaki podatkiem VAT. Mija więc dwadzieścia lat naszych gorzkich doświadczeń. Na początek przypomnę nieco faktów już wyblakłych ale jednak istotnych dla oceny.

Czytaj więcej...

Dzień Wolności Podatkowej

Wreszcie nastał czas wolności podatkowej. Dzisiaj pracuję wyłącznie dla siebie. Cały mój zarobek będzie mój a nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym.

Czytaj więcej...

Member Login