"Nec temere, nec timide" – Bez zuchwałości, ale i bez lęku.
 
Szanowni Państwo!
 
Od wielu, wielu lat zajmuję się zawodowo prawem podatkowym. Moja praca – doradcy podatkowego, pozwala mi nie tylko toczyć teoretyczne rozważania o podatkach, ale też i zbierać doświadczenia. Spotykam więc przedsiębiorców, pracowników aparatu skarbowego, prawników zajmujących się podatkami, innych doradców podatkowych, księgowe i księgowych a także zwyczajnych obywateli.
Pośród wielu sfer życia, problemów bliższych lub dalszych, łączy nas wszystkich wielka, tajemnicza, nieogarnięta, nielogiczna ale groźna: sfera podatków. 
Za sprawą moich klientów poznaję okoliczności ich pracy i życia, niekiedy bardzo intymne. Okoliczności te związane są z podatkami. Niekiedy tylko wskazuję jak należy obliczyć podatki, najczęściej jednak muszę określić sposoby opodatkowania zdarzeń i zjawisk, wykryć zagrożenia i rozstrzygnąć wątpliwości. W imieniu klientów występuję w urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej a także w toku egzekucji administracyjnej. Sprawy są i proste i skomplikowane. Bardzo często kieruję sprawy do sądów administracyjnych. 
W ciągu tych wielu, wielu lat działałem przed tak wielką ilością urzędników i w tak wielu sprawach występowałem w sądach, że czując to brzemię odpowiedzialności i doświadczenia postanowiłem podzielić się z obywatelami moimi uwagami i niekiedy wiedzą, niekiedy komentarzami a niekiedy wewnętrznymi emocjami związanymi z podatkami, rolą i charakterem urzędów i urzędników, sposobem oceny przez sądy.
Pisząc moje komentarze kieruję się łacińską sentencją, będącą mottem: "Nec temere, nec timide".
 
Tych, którzy zechcą dodać coś od siebie proszę o uwagi wyłącznie drogą elektroniczną na adres: tdp@tdp.pl
 
Dariusz Knoff – doradca podatkowy
 

A fructibus eorum cognoscetis eos – Po ich owocach ich poznacie.

 Od wczoraj wszystkie serwisy internetowe, jak też telewizyjne i radiowe podają, iż rząd najjaśniejszej Rzeczypospolitej zdecydował, podstawowa stawka VAT pozostanie w wysokości 23%. Oczywiście jest to decyzja Rządu, która z uwagi na projekt ustawy musi jeszcze przebyć drogę legislacyjną poprzez Parlament.

 Od wczoraj wszystkie serwisy internetowe, jak też telewizyjne i radiowe podają, iż rząd najjaśniejszej Rzeczypospolitej zdecydował, podstawowa stawka VAT pozostanie w wysokości 23%. Oczywiście jest to decyzja Rządu, która z uwagi na projekt ustawy musi jeszcze przebyć drogę legislacyjną poprzez Parlament.

Podniecenie serwisów informacyjnych jest zbędne. Rząd Polski od dawna manipuluje wszystkimi daninami publicznymi. W Polsce nie ma i zapewne długo nie będzie żadnej polityki podatkowej. Żadnej. Poza tym, że system wymiaru i poboru podatków stanowi swoiste „Państwo w Państwie”, to wysokości podatków oraz powstawanie obowiązków podatkowych, czyli okoliczności, w których powstają są całkowicie nieprzewidywalne i oderwane od jakichkolwiek zjawisk gospodarczych czy problemów życiowych zwyczajnych Polaków.

Podtrzymanie stawki 23% VAT na okres dłuższy nikogo w Polsce nie powinno dziwić. Obecne ekipy rządzące i tak czynią co im się podoba. Podatek 23%? Widocznie mają takie potrzeby. Oczekiwania społeczeństwa? A co to rządzących obchodzi?

Gdyby rządzący wykazywali jakąkolwiek troskę o Polaków, a także o Polskę, to ich decyzje poparte byłyby poważnym uzasadnieniem. Jedyne uzasadnienie dla wyższej stawki – ściągnięcie do budżetu dodatkowych ok. 7 miliardów złotych. Czyli: warunki życia, ceny podstawowych produktów, ekonomika gospodarki dla rządzących nie mają żadnego znaczenia. Żadnego.

Poniżej aktualne stawki VAT w %, we wszystkich krajach UE:

Kraj

Stawka obniżona

Stawka podstawowa

Austria

10

20

Belgia

6

21

Bułgaria

9

20

Chorwacja

5

25

Czechy

15

21

Cypr

5

18

Dania

7

19

Estonia

9

20

Finlandia

10

24

Francja

5,5

19,6

Grecja

6,5

23

Hiszpania

10

21

Holandia

6

21

Irlandia

9

23

Litwa

5

21

Luksemburg

6

15

Łotwa

12

21

Malta

5

18

Niemcy

7

19

Polska

8

23

Portugalia

6

23

Rumunia

5

24

Słowacja

10

20

Słowenia

9,5

22

Szwecja

6

25

Węgry

5

27

Wielka Brytania

5

20

Włochy

10

21

 

Dodam od siebie, że mnie taka informacja nie zaskakuje. Nie spodziewam się niczego pozytywnego w działaniach polskich ekip rządzących, zwłaszcza pozytywnych informacji dotyczących podatków.

Nie uważam, iż podatki należy obniżać według zasady im niższe tym lepsze. Uważam, że wysokość podatków a zwłaszcza określenie obowiązków podatkowych jest poważną sprawą. Istotną dla wszystkich Polaków. W poważnych sprawach nie powinno się żartować.

Od systemu podatkowego wymagać należy jednak logiki, racjonalności, pewności i przewidywalności. Nie będę tutaj zamieszczał wielkich wykładów i snuł teoretycznych rozważań. Ja stoję twardo na ziemi a na co dzień mam ze wszystkimi zjawiskami do czynienia.

Pewność i przewidywalność w podatkach to opoka gospodarki. Największą bolączką, a wręcz rakiem gospodarki jest niepewność i nieprzewidywalność w podatkach.

Przedsiębiorca, musi być pewny, iż podatek, który obliczył od transakcji, kierując się przepisami jest prawidłowy i niepodważalny. W praktyce przedsiębiorca nigdy nie może być pewny, gdyż fiskus może zmienić zdanie, albo demonstracyjnie upokorzyć przedsiębiorcę obliczając podatek w znacznie wyższej wysokości. 

Gospodarka, zwłaszcza w dobie tak rozchwianych podstaw, musi opierać się na przewidywalnych obciążeniach. Przedsiębiorca musi wiedzieć, iż jeżeli rozpoczyna jakieś przedsięwzięcie to za rok a nawet pięć będą takie same podatki. Planując transakcje nie może zakładać marginesu, że podatek od transakcji może wynieść 20% a być może 30%. Nie może nic zaplanować wiedząc, że konkurencja może zapłacić podatek inny niż on za tą samą operację.

Na koniec moja sugestia dla rządzących. Uwielbiacie zmieniać podatki, a właściwie je podwyższać? Podnieście stawkę VAT na 50%, albo na 80%. Następnie, szybko ją obniżcie na 20%. Zobaczycie co się będzie działo.

                                                                                       

                                                                        autor: Dariusz Knoff - TDP

 

 

 

Member Login