7 powodów, dla których warto badać ceny transferowe

7 powodów, dla których opłaca się posiadanie dokumentacji cen transferowych a jej sporządzenie zlecić specjaliście spółce doradztwa podatkowego TDP. Ceny transferowe to zagadnienie na tyle poważne, aby rozważyć nasze rady.

 

7 powodów, dla których warto badać ceny transferowe7 powodów, dla których opłaca się posiadanie dokumentacji cen transferowych a jej sporządzenie zlecić specjaliście …. spółce doradztwa podatkowego TDP …. Ceny transferowe to zagadnienie na tyle poważne, aby rozważyć nasze rady.

TDP zamiast: własne, zapracowane służby księgowe spółki …

W przypadku każdej spółki dokumentację cen transferowych mogą i są w stanie sporządzić własne służby finansowo-księgowe spółki, czyli księgowość. Jest to zadanie wykonalne. Ale …

Bardzo często, w wielu spółkach wszelkie sprawy związane w jakikolwiek sposób z danymi finansowymi i nie tylko trafiają do ….. księgowości. Do takich zadań należy też obowiązkowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Jednakże, dla normalnie pracujących służb księgowych stanowi to bardzo poważne, dodatkowe i stresujące obciążenie. Osoby zatrudnione w księgowości muszą przechodzić częste, specjalistyczne szkolenia. W zakresie cen transferowych szkolenia są bezwzględnie konieczne. Należy też gromadzić literaturę, i często także specjalistyczne oprogramowanie. Po przystąpieniu do dodatkowego zadania księgowe muszą albo wygospodarować czas na to zadanie albo zadanie wykonać ze szkodą dla innych zadań albo z pominięciem jakości i rzetelności. Wygospodarowanie przez księgowość czasu w ilości ponad 200 godzin solidnej pracy jest utopią…

 

TDP zamiast: własne, zestresowane służby księgowe spółki …

Dokumentacja cen transferowych sporządzona przez własną księgowość stanowi często pułapkę. Zarząd jest przekonany, że dokumentacja jest gotowa i profesjonalnie przygotowana, księgowość żyjąc w niepewności co do prawidłowości, ma stres związany z trudną do oceny i najczęściej nadmierną pracą. Niestety, w przypadku oceny przez organy podatkowe okazuje się, że taka dokumentacja przynosi spółce wyłącznie kłopoty. Pomimo jej posiadania, na spółkę spadają wszelkie kary i obciążenia podatkowe. Powstaje też zbędny konflikt pomiędzy zarządami a służbami finansowymi spółki.

Zamiast własnej księgowości, najlepiej zlecić dokumentację cen transferowych jednostce zewnętrznej - TDP. Spółka unika pułapki wręczenia organom podatkowym dokumentacji stanowiącej źródło kłopotów. Spółka unika konfliktów wewnętrznych. Służby finansowo-księgowe spółki, i tak mocno obciążone, unikają napięć, stresów, zbędnych wysiłków. Zadanie wykonuje TDP i wszyscy są zadowoleni ….

 

TDP zamiast: brak dokumentacji …

Zgodnie z przepisami Spółka na żądanie organu podatkowego musi w ciągu 7 dni przedstawić dokumentację podatkową cen transferowych. Oznacza, to że spółka nie ma przymusu posiadania gotowej dokumentacji cen transferowych. Jednakże sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w ciągu siedmiu dni jest zadaniem niezwykle trudnym, na pewno jest zadaniem niewykonalnym.

Zatem spółka najczęściej na żądanie organu podatkowego albo nie przedstawia żadnej dokumentacji albo przedstawia dokumentację sporządzoną naprędce.

Brak dokumentacji cen transferowych powoduje, iż organ samodzielnie przeprowadza analizę transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skutki są najczęściej opłakane ….

Po co takie kłopoty? TDP to wykona i kłopoty spółkę ominą.

 

TDP zamiast: dokumentacja sporządzana naprędce …

Bywa tak, że spółka na wezwanie organu podatkowego sporządza w popłochu i naprędce dokumentację cen transferowych. Taka dokumentacja zawiera tak wiele ryzykownych opisów, porównań i analiz, że ich rzetelna ocena przez organ przynosi więcej kłopotów aniżeli można było oczekiwać. Informacje zbierane w toku badania cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji wymagają opisów i wyjaśnień podawanych przez zarządy i ich pełnomocników. W toku naprędce prowadzonych prac otrzymanie wyjaśnień od zapracowanych i rozlokowanych po świecie zarządów jest niewykonalne w ciągu 7 dni.

Chaotyczna oraz pobieżnie przemyślana i spisana dokumentacja cen transferowych powoduje, iż organ samodzielnie przeprowadza analizę transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skutki są najczęściej opłakane ….

 

TDP zamiast: dokumentacja sporządzona przez nieuprawnionego wykonawcę …

Podmiotów oferujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych jest stosunkowo wiele, ale …

Ponieważ posiadanie takiej dokumentacji jest dosyć rozpowszechnione, pojawia się bardzo wiele osób i podmiotów oferujących jej sporządzenie. Tymczasem poza sporządzeniem tej dokumentacji należy jeszcze pamiętać, iż stanowi ona … dowód w postępowaniu podatkowym. Dowód może wymagać obrony. Uprawnionym do obrony dokumentacji cen transferowych przed fiskusem jest wyłącznie podatnik i jego pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być wyłącznie adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i biegły rewident. Nikt poza tym.

Należy jednak pamiętać o bardzo ważnym aspekcie. Osobę sporządzającą dokumentację dopuszcza się do wielu ściśle tajnych informacji o spółce, jej kontraktach, kontrahentach, właścicielach, zarządzie. Osoba nie posiadająca żadnych uprawnień nie jest związana ze spółką żadnymi zasadami poufności. Brakuje w tym zakresie przepisów. Natomiast osoby z uprawnieniami muszą stosować zasady poufności i ponoszą odpowiedzialność zarówno karną jak i cywilną, a za naruszenie tych zasad grozi im także ograniczenie w wykonywaniu zawodu …

Nie warto zlecać dokumentacji cen transferowych nieuprawnionym podmiotom, to ogromne ryzyko. TDP jest podmiotem uprawnionym do pomocy prawnej i zatrudnia osoby uprawnione do wszelkich reprezentacji i obrony dowodów.

 

TDP zamiast: dokumentacja sporządzona przez nieodpowiedzialnego wykonawcę …

Poza tym, iż cenami transferowymi zajmują się podmioty nieuprawnione, zdarza się też wykonywanie tego typu zleceń przez nieodpowiedzialne osoby różnych profesji. Nieodpowiedzialne osoby, z reguły przedstawiają się jako doskonale przygotowani profesjonaliści. Ich dokonania oraz doświadczenie zawodowe okryte są z reguły tajemnicą lub brakiem historii. Jak w każdym zleceniu należy zachować daleko idącą ostrożność. Moim zdaniem historia i długi okres działalności zawodowej pozwala ocenić doświadczenia zawodowe. Osoby nieodpowiedzialne i działające nieprofesjonalnie nie utrzymają się w zawodzie doradcy podatkowego nawet kilku lat. Tzw. mechanizmy wolnego rynku szybko weryfikują wartość dokonań i eliminują nieodpowiedzialnych z zawodu.

TDP istnieje i działa nieprzerwanie od 1998r. Zarząd TDP wykonuje zawód doradcy podatkowego od początku roku 1990.

 

TDP, ponieważ opłaca się posiadać solidną dokumentację cen transferowych …

Każdy podatnik obowiązany jest przedstawić na żądanie organów podatkowych w terminie 7 dni dokumentację cen transferowych. Każda poważna kontrola podatkowa, albo inne postępowanie podatkowe – prowadzone przez UKS albo Urząd Skarbowy rozpoczyna się od żądania wydania dokumentacji cen transferowych za okres objęty kontrolą. Zdarza się, że dokumentacja cen transferowych sporządzona jest za inny rok aniżeli żąda tego organ podatkowy. W przypadku sporządzenia przez TDP dokumentacji za rok poprzedni albo następny w odniesieniu do  roku objętego kontrolą podatkową, sporządzenie dokumentacji przez TDP w  ciągu 7 dni jest wykonalne. Sporządzając dokumentację w okresie pozwalającym na badanie cen transferowych bez pospiechu, TDP zawsze przygotowuje materiały do innych lat. Pozwala to bardzo sprawnie, w ciągu 7 dni sporządzić dokumentację w przypadkach nadzwyczajnych. Jednak lepiej jest sporządzać dokumentację bez stresu i nacisku ze strony organu podatkowego.

Oczywiście ekspresowe działania niosą za sobą zwiększone koszty.

Opłaca się więc zlecać sporządzenie dokumentacji cen transferowych  systematycznie.

Ceny transferowe to wrażliwy punkt działalności każdego przedsiębiorcy…

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login