Optymalizacja podatkowa

optymalizacja podatkowa

Przed podatkami w działalności gospodarczej nie uciekniesz. Możesz jednak legalnie wpływać na ich wysokość. Po co przepłacać, obniż swoje podatki. Wybierz rozwiązania najlepsze dla siebie.

 

 

 

 

 

Audyt podatkowy

audyt podatkowy

Audyt podatkowy to usługa niezwykle potrzebna wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Usługa ta polega na przeglądzie oraz rzeczowej i celowej analizie umów, kontraktów, faktu, rozliczeń oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej...

Ceny transferowe

ceny transferowe

S porządzenie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkiem niektórych podatników wynikającym z przepisów o podatku dochodowym. Sporządzają ją podmioty zawierające umowy, kontrakty oraz dokonujące sprzedaży lub nabywające towary i usługi od podmiotów powiązanych

Czytaj więcej...

Spółki zagraniczne

spółki zagraniczne

Spółki zagraniczne stanowią legalny instrument optymalizacji podatkowej.
Z uwagi na przepisy podatkowe stosowane w niektórych państwach UE oraz Liechtensteinie i Szwajcarii, przedsiębiorcy mogą legalnie obniżyć opodatkowanie niektórych transakcji.

Czytaj więcej...

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login