Spółki zagraniczne

spółki zagraniczne

Spółki zagraniczne stanowią legalny instrument optymalizacji podatkowej.
Z uwagi na przepisy podatkowe stosowane w niektórych państwach UE oraz Liechtensteinie i Szwajcarii, przedsiębiorcy mogą legalnie obniżyć opodatkowanie niektórych transakcji.

TDP opracowuje koncepcje tworzenia i korzystania z tego rodzaju spółek a także tworzy właściwe spółki w wybranych krajach.
Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem celowych spółek zagranicznych pozwala w sposób całkowicie legalny prowadzić działalność inwestycyjną, finansową oraz obniżać obciążenia podatkowe poważnych transakcji.
Koncepcja optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zagranicznych to model struktury już działającej z uwzględnieniem zmian, nowych spółek oraz korzyści i utrudnień. Opracowanie modelu uwzględnia potrzeby i możliwości przedsiębiorcy. Stosujemy wyłącznie legalne rozwiązania.

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login