Zmiany w ustawie VAT, zmieniające zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem oraz użytkowaniem samochodów osobowych.

  Od dnia 1 kwietnia 2014r. wchodzą w życie wielokrotnie zapowiadane zmiany w ustawie VAT, zmieniające zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem oraz użytkowaniem samochodów osobowych.

Czytaj więcej...

PIT - zasady, kontrowersje. Zmiany w ustawie PDOF

Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej zwaną ustawą PDOF.

Czytaj więcej...

Cykl wywiadów z programu "Nie daj się fiskusowi"

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z prezesem Towarzystwa Doradztwa Podatkowego, Panem Dariuszem Knoffem z programu "Nie daj się fiskusowi" wyemitowanego na kanale Polsat News.

Czytaj więcej...

7 powodów, dla których warto badać ceny transferowe

7 powodów, dla których opłaca się posiadanie dokumentacji cen transferowych a jej sporządzenie zlecić specjaliście spółce doradztwa podatkowego TDP. Ceny transferowe to zagadnienie na tyle poważne, aby rozważyć nasze rady.

Czytaj więcej...

Wspólnota mieszkaniowa w oczach fiskusa …

Wspólnota mieszkaniowa jest organizacją nietypową pod każdym względem, ale jest też organizacją niezwykle powszechną. Zadziwiające, iż funkcjonowanie tak powszechnie występującej organizacji nie jest wsparte poważnym ustawodawstwem. Wspólnota mieszkaniowa może być jednak, zdaniem zarówno sądów administracyjnych jak i Ministra Finansów (dalej: „MF”), podatnikiem podatku VAT.

Czytaj więcej...

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login