Oferta

Księgowość dla firm

Kancelaria TDP prowadzi pełny zakres usług księgowości. Nasze usługi kierujemy zarówno do firm jak i osób fizycznych. Szczegółowy opis zakresu usług znajdą Państwo poniżej

 

 

I. Podstawowy zakres usług księgowości

1. Księga rachunkowa: podmioty zobowiązane do tej formy księgowości: spółki osobowe i kapitałowe: - do 100 pozycji księgowych miesięcznie (faktur, zapłat etc); usługa skierowana do spółek o niewielkiej ilości dokumentów księgowych.

2. Księga rachunkowa spółki: usługa skierowana do spółek o średnio skomplikowanej działalności i średniej ilości generowanych dokumentów: pomiędzy 100 a 300 dokumentów miesięcznie;

3. Księga rachunkowa spółki: usługa skierowana do spółek o dużej ilości dokumentów księgowych i specyficznej działalności, z występującymi wielokrotnie skomplikowanymi zagadnieniami księgowymi; usługa skierowana do spółek o dużym rozmiarze lub o specyficznej działalności, rezerwujemy sobie przed rozpoczęciem świadczenia wstępny audyt księgowości oraz negocjacje podstawowej ceny;

4. Spółka duża oraz spółki akcyjne oraz inne podlegające corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta i generujące ponad 500 dokumentów miesięcznie – przeprowadzamy wstępną analizę występujących zdarzeń gospodarczych i indywidualnie kształtujemy cenę i negocjujemy ją.

5. Stanowiące jeden organizm spółka z o. o i spółka komandytowa traktowane są jak jedna spółka opisane w punktach od 1 do 4.

6.Obsługa części kadrowo płacowej polegająca na prowadzeniu kadr, naliczaniu płac, rozliczaniu wszelkich obciążeń płacowych i dokonywanie rocznych rozliczeń pracowników: opłata za każdego zatrudnionego (lub stałego zleceniobiorcę) miesięcznie.

7. Za sporządzenie Sprawozdania (bilansu) rocznego wraz z załącznikami: opłata jednorazowa wynosi kwotę wynagrodzenia miesięcznego podstawowego.

II. Obsługa uproszczonych form księgowości dla osób fizycznych.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla  niewielkiej działalności gospodarczej osób fizycznych.

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login