Profil biura

Księgowość dla firm

Kancelaria TDP wykorzystując potencjał wiedzy prawniczej oraz wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzi księgowość dla przedsiębiorstw.

 

Księgowość prowadzona przez Kancelarię TDP spełnia wszelkie wymogi przewidziane dla tej branży. TDP zatrudnia profesjonalny personel ale dodatkowo wspiera obsługiwane podmioty pomocą prawną oraz monitorowaniem procesów gospodarczych, co których przedsiębiorcy nie mają świadomości a wykrywa je personel działu księgowości TDP.

Misją księgowości TDP jest rzetelność, profesjonalizm oraz nadzór i monitorowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych i zjawisk występujących u Klienta. TDP posiada ubezpieczenie OC z tytułu tej działalności zgodne z wymogami prawa.
Usługi księgowości TDP świadczy w dwojaki sposób:
1.    Całość księgowania odbywa się w biurze TDP, a klienci dostarczają dokumentację;
2.    Całość księgowania odbywa się w siedzibie klienta a personel TDP pracuje na sprzęcie i w siedzibie klienta, w różnych okresach czasu.

Personel Działu Księgowości zewnętrznej posiada zarówno uprawnienia jak i potrzebne doświadczenie. Oczywiście spółka odpowiednie ubezpieczenie OC tej działalności. Każdego klienta obsługuje jedna księgowa oraz współpracująca z nią Szefowa Działu. Korespondencja oraz komunikacja odbywa się pomiędzy Klientem a „jego” księgową wszystkimi środkami: telefonicznie, mailem, osobiście etc.
Dział Księgowości TDP podzielony jest na trzy części:
1.    Kadry i ZUS,
2.    Księgi handlowe,
3.    Księgi przychodów i rozchodów.

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login