Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowePrawo podatkowe to branża niezwykle trudna ale jakże istotna dla wszystkich przedsiębiorców. Kancelaria TDP świadczy usługi doradztwa podatkowego w trzech najważniejszych kategoriach:

 

 

  • Konsultacje w zakresie prawa podatkowego dotyczące działalności gospodarczej;
  • Zastępstwo procesowe i pomoc w relacjach z organami podatkowymi;
  • Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych;

Konsultacje w zakresie prawa podatkowego to przede wszystkim udzielanie i sporządzanie informacji, wyjaśnień, opinii dotyczących wszelkich zagadnień, wątpliwości i pytań a także tworzenie i analizowanie umów i kontraktów. Konsultacje odbywają w trakcie spotkania, a także poprzez kontakty telefoniczne i pocztą elektroniczną.

Zastępstwo procesowe i pomoc w relacjach z organami podatkowymi w szczególności dotyczy postępowań kontrolnych i podatkowych. We wszystkich aspektach tego rodzaju relacji zastępujemy klienta bezpośrednio reprezentując go przed organami oraz sporządzając wszelkie pisma procesowe i realizując ustaloną wspólnie z klientem strategię. Postępowanie przed organami podatkowymi jest niezwykle ważne dla podatników, a pomoc profesjonalnego doradcy podatkowego jest bezcenna.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi to sporządzanie skarg oraz reprezentowanie klienta na procesach sądowych. Obecnie procesy sądowe dotyczą nie tylko decyzji pokontrolnych ale także interpretacji indywidualnych i postępowań egzekucyjnych.
W ramach tej usługi kancelaria TDP nie tylko sporządza pisma procesowe ale także proponuje podatnikowi konkretną strategię i cele sporu z organami podatkowymi przed sądem. Przed wojewódzkimi sadami administracyjnymi podatnik może występować bez pełnomocników, lecz sporządzenie skargi kasacyjnej i wystąpienie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla pełnomocników profesjonalnych. Ceny stosowane przez Kancelarię TDP są cenami umiarkowanymi i oparte są o rozliczenia czasu pracy poświęconego Klientowi.

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login