Prawo spółek

Doradztwo podatkowe dla firm

Kancelaria TDP legitymuje się dużym doświadczeniem w zakresie analizy struktury grup finansowych i holdingów oraz doboru odpowiednich form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zakładamy i tworzymy nowe podmioty.
Opracowujemy modele współpracy spółek polskich i zagranicznych.
Przekształcamy, łączymy i dzielimy istniejące spółki.
Wszystkie procesy przekształceniowe prowadzimy w celu osiągnięcia oczekiwanych zmian i poprawienia efektywności działalności gospodarczej oraz optymalizacji opodatkowania.
Każdy przedsiębiorca działając poprzez jakąkolwiek formę prawną (np. poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) powinien przede wszystkim mieć świadomość ograniczeń, oraz wad i zalet tej formy prawnej. Brak świadomości z reguły prowadzi do nadmiernych kosztów i nadmiernych podatków. Każdy przedsiębiorca powinien unikać roli ubogiego wspólnika bogatej spółki.

tel: 22 412 05 30

Towarzystwo Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

NIP: 526-22-33-297

KRS: 0000138439

        Wszelkie wypowiedzi i opinie (dalej łącznie Wypowiedzi) zostały sporządzone przez osoby współpracujące z TDP na podstawie najlepszej wiedzy, z  zachowaniem należytej staranności. Powstały na podstawie wiadomości dostarczonych przez Użytkownika, jak również pozyskanych z innych źródeł. Wypowiedzi mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej. Zawarte w Wypowiedziach propozycje rozwiązań mogą stanowić podstawę do podejmowania przez Użytkownika na ich podstawie decyzji biznesowych i/lub prawnych/podatkowych dopiero po pisemnej konsultacji z TDP. Odpowiedzialność przy podejmowaniu takich decyzji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. TDP nie odpowiada za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika wyłącznie na podstawie Wypowiedzi. Zawarte w Wypowiedziach propozycje nie mogą również stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec TDP.

Member Login