Pomoc prawna. Prawo pracy.

Ponieważ nasza misja to wsparcie przedsiębiorcy w potyczkach z prawem pomagamy także w sporach natury prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Ponieważ nasza misja to wsparcie przedsiębiorcy w potyczkach z prawem pomagamy także w sporach natury prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem:
Świadczymy pomoc oraz doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, zwłaszcza:

  1.  opiniowanie i konstruowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło;
  2.  doradztwo i zastępstwo procesowe przed sądami pracy w toku sporów na linii pracodawca - pracownik, w tym m.in. sporów o:
  • ustalenie stosunku pracy, 
  • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy 
  • sporów o inne roszczenia z pracą związane.

Member Login