Reprezentacja prawna firm

Współpraca z PFRON wymaga specjalistycznej wiedzy, która dysponujemy. Prowadzimy wszystkie sprawy reprezentując klienta. Pozwala to zaoszczędzić stresów i czasu pracodawcy. Pracodawca prowadzić powinien swoje interesy, niech obciążeniami zajmą się specjaliści.

Współpraca z PFRON wymaga specjalistycznej wiedzy, która dysponujemy. Prowadzimy wszystkie sprawy reprezentując klienta. Pozwala to zaoszczędzić stresów i czasu pracodawcy.

W ramach naszej pomocy w postępowaniach przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz sądami administracyjnymi proponujemy podstawowe usługi w sprawach:

  •  Złożenia bądź przywrócenia terminu wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych; 
  •  Złożenia, bądź przywrócenia terminu złożenia wniosku o refundację składek na ubezpieczenie społeczne;
  •  Wstrzymania albo odmowy wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne spowodowane zaległościami w zobowiązaniach pracodawcy wobec  Funduszu;
  •  Wstrzymania albo odmowy dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych spowodowanego zaległościami w zobowiązaniach pracodawcy  wobec Funduszu oraz z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy;
  •  Wstrzymania albo odmowy wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na trudną sytuacje ekonomiczną pracodawcy -    przedsiębiorcy;
  •  Kontroli prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wobec pracodawcy - przedsiębiorcy,
  •  Nakazu zwrotu środków pobranych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w toku    kontroli.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Oczywiście nie tylko reprezentujemy pracodawców. Pomagamy też im doradzając oraz wspierając ich wiedzą zakresie utrzymywania prawidłowych stosunków z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym między innymi:

  •  wypełniania wniosków o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Wn-D) wraz z załącznikami zawierającymi informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (INFoPP);
  • wypełniania wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (WnUG) wraz z załącznikami zawierającymi informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (INFoPdM);

W postępowaniach toczonych przed organami Państwa a także przed sądami administracyjnymi reprezentuje przedsiębiorcę współpracujący z TDP adwokat bądź radca prawny.
Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym w szczególności postępowań z udziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Member Login